Buttons photographs

(ENG)

This project is documenting the proximal state, and the palpable quotidian, state that today is obscured by what I called as the aesthetic of extraordinary (of epic) which surround us and follow us at every step, through advertisings, photographs, and videos. I think that the view, the eye of the contemporary human is distracted, somehow affected by the beautifully wrapped and carefully shared visual products of the market, and a very careful documentation, ordering, and presentation of the quotidian is more than welcomed.

Awareness through the photographic project is one of the principles of the conceptual documentary and of my projects. Somehow, a review through the photographic image of what is quotidian, normal and ordinary, noticing more carefully our proximal factual and palpable surroundings, and not the created, synthetic/synthesized one made by the market within the advertising which floods us constantly and even aggressive.

Therefore, this project has two parts. One that is focused on a certain quotidian element, and through photographic documentation is presenting his different forms, states, and contexts. And the second part that has a more chaotic, or organic way of documentation, inspired by the way that we are encountering the quotidian. The Elastic photographs, which is an analogy to the human state toward the external social factor, and on how the human state is modified and then return to the original form when the external force stops. Or the Buttons photographs, the little, not important object, but without which the two fabric parts that are made to joint, to unify, will never meet. And the other objects which through the simple gesture of photographing them, and document them become objects of interest (for me at least).

(RO)

Acest proiect documentează starea proximă și palpabilă de cotidian, stare ce este astăzi obturată de ceea ce pot numi ca un estetic al extraordinarului (epic-ului) ce ne înconjoară și ne urmează la fiecare pas prin reclame, fotografii și videoclipuri. Consider că privirea omului contemporan este distrată, sau cumva afectată de produsele vizuale frumos ”ambalate” și atent distribuite de piață, iar o atentă documentare, ordonare și prezentare a cotidianului, al rutinei este mai mult decât binevenită.

Conștientizarea prin intermediul proiectului fotografic este unul dintre principiile documentarului conceptual, dar și al proiectelor mele. Un fel de revizuire prin intermediul imaginii fotografice a ceea ce este cotidian, normal, ordinar, observând astfel mai atent spațiul nostru proxim factual, palpabil, și nu cel creat, conceput, sintetic/sintetizat de piață prin intermediul reclamei ce ne inundă abundent, chiar violent.

Astfel, acest proiect are două părți distinse. Una care se concentrează pe un anumit element cotidian, și pe care-l documentează prezentându-i diferitele forme, stări, contexte. Dar și o parte care documentează într-un mod organic, poate chiar haotic, la fel ca modul în care și noi întâlnim cotidianul la fiecare pas. Elasticul, ca o analogie la starea elastică a omului față de factorii externi, și a modului în care acesta se întoarce la forma inițială îndată ce forța acțiunii exterioare încetează. Sau nasturele, obiectul mic, cu o importanță aparent infimă, dar fără de care cele două bucați de material pe care le împreunează, le unește, nu s-ar mai întâlni niciodat. Dar și celelalte obiecte care, prin simplul gest de fotografiere și documentare devin obiecte de interes.

DSC_0471DSC_0468DSC_0466DSC_0464DSC_0462DSC_0461DSC_0458DSC_0455DSC_0454DSC_0452DSC_0449

 

 

Advertisements